wydarzenia

06
grudnia
2017

Razem z Ministerstwem Rozwoju zapraszamy na konferencję “SDG 17: PARTNERSTWA NA RZECZ CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, podczas której podsumujemy zakończoną niedawno Kampanię 17/17. W jej trakcie, przez 17 tygodni przybliżaliśmy firmom 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związane z nimi szanse biznesowe.

LIST MINISTRA JERZEGO KWIECIŃSKIEGO (PDF)

AGENDA (PDF)

Podczas konferencji zaprezentujemy rezultaty Kampanii i  przedstawimy – związane z tym tematem – nasze plany na przyszły rok. Udostępnimy również drugą część publikacji SDGs W PRAKTYCE. PRZEWODNIK DLA FIRM przedstawiającą analizę Celów Zrównoważonego Rozwoju dla kolejnych branż.

Konferencja jest bezpłatna, ale wymaga wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia organizatora.

TERMIN:   6 grudnia 2017 r.
MIEJSCE: Ministerstwo Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, sala im.  Grażyny Gęsickiej

 

OSOBA DO KONTAKTU:
Krzysztof Greszta
krzysztof.greszta@csr-consulting.pl
Tel. 509 492 628

05
października
2017

 

5 października 2017 r. w Poznaniu odbędzie się II Festiwal Filmów Odpowiedzialnych “17 celów”. To wyjątkowa inicjatywa promująca Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez sztukę filmową, wpisująca się w działania prowadzone w ramach programu SDGs W PRAKTYCE. KAMPANIA 17/17.

CSR Consulting jest Partnerem Merytorycznym Festiwalu.

Wydarzenie ma charakter konkursu najlepszych krótkich form filmowych (w tym filmów promocyjnych i reklamowych), nie trwających dłużej niż 5 minut, wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. 

Więcej informacji na STRONIE FESTIWALU.

ZAPROSZENIE (PDF)

 

25
września
2017

Warsztat SDGs – MAPA DZIAŁAŃ BRANŻY OCHRONY ZDROWIA W POLSCE. Celem warsztatu jest strategiczne spojrzenie na potencjał działań sektora ochrony zdrowia i opracowanie kluczowych kierunków działań wspierających realizację Agendy 2030 w Polsce. Partnerem branżowym warsztatu jest Grupa Polpharma.

Spotkanie odbędzie się w ramach KAMPANII 17/17 na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs), realizowanej pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, w partnerstwie merytorycznym z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland.

 

OSOBA DO KONTAKTU:
Krzysztof Greszta
krzysztof.greszta@csr-consulting.pl
Tel. 509 492 628

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w warsztacie wymaga zgłoszenia i mailowego potwierdzenia przez organizatora.

20
czerwca
2017

Zapraszamy na bezpłatne seminarium, podczas którego eksperci firmy doradczej CSR Consulting i technologicznej DIAPHANE pokażą, jak wykorzystać unikalną na polskim rynku platformę Diaphane Software do wsparcia procesu raportowania pozafinansowego rozwiązując tym samym w kompleksowy sposób wiele problemów, z którymi borykają się firmy przygotowujące raporty CSR.

Powiemy o naszych doświadczeniach związanych z opracowaniem ponad 20 raportów społecznych i pokażemy kompleksowe rozwiązanie, które znacząco upraszcza cały proces raportowania. Będzie też czas na indywidualne prezentacje systemu.

TERMIN:   20 czerwca 2017 r., 9:00 – 12:30
MIEJSCE: SIENNA TRAINING CENTRE, Warszawa, ul. Sienna 73

Seminarium skierowane jest zarówno do przedstawicieli firm, które już raportują, jak i tych, które dopiero planują raportowanie danych pozafinansowych. Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymaga zgłoszenia i mailowego potwierdzenia przez organizatora.

ZAPROSZENIE (PDF)

AGENDA (PDF)

 

OSOBA DO KONTAKTU:
Krzysztof Greszta
krzysztof.greszta@csr-consulting.pl
Tel. 509 492 628

19
czerwca
2017

Zapraszamy na kolejny już warsztat nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju – tym razem dla branży spożywczej, podczas którego specjaliści z tego sektora wspólnie wskażą Cele najistotniejsze dla branży w Polsce. Na warsztat zapraszamy przedstawicieli firm będących producentami i dystrybutorami żywności.

Warsztat realizowany jest w ramach programu SDGS W PRAKTYCE. Partnerem Branżowym warsztatu jest Carrefour Polska a Partnerem Merytorycznym Global Compact Network Poland.

ZAPROSZENIE (PDF)

PROGRAM (PDF)

TERMIN:   19 czerwca 2017 r., 9:30 – 15:30
MIEJSCE:  Warszawa, Centrum Smak Kariery, CH REDUTA, Al. Jerozolimskie 148

 

OSOBA DO KONTAKTU:
Krzysztof Greszta
krzysztof.greszta@csr-consulting.pl
Tel. 509 492 628

Udział w warsztacie jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymaga zgłoszenia (wszystkie pola w formularzu) i mailowego potwierdzenia przez organizatora.

17
maja
2017

Zapraszamy na konferencję inaugurującą Kampanię 17/17. Jest ona kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach programu SDGs W PRAKTYCE, którego pierwszym etapem były warsztaty branżowe i PRZEWODNIK DLA FIRM.

Podczas konferencji:

  • pokażemy ciekawe przykłady innowacyjnych projektów biznesowych realizujących poszczególne Cele Zrównoważonego Rozwoju ogłoszone przez ONZ (SDGs),
  • przyjrzymy się różnym modelom partnerstwa,
  • przedyskutujemy szanse i wyzwania dla firm w Polsce wynikające z implementacji Agendy 2030.

 

Celem Kampanii 17/17 jest zachęcenie i wsparcie firm w przełożeniu Celów Zrównoważonego Rozwoju na strategie biznesowe i polityki CSR. Chcemy pokazać jak biznes może efektywnie włączyć się w realizację Agendy 2030 i wykorzystać płynące z niej szanse na rozwój. Kampania potrwa 17 tygodni, a każdy tydzień będzie poświęcony innemu Celowi.

Kampania 17/17 powstała z inicjatywy firmy doradczej CSR Consulting i jest realizowana w partnerstwie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland.

Honorowy patronat nad Kampanią objęło Ministerstwo Rozwoju.

TERMIN:   17 maja 2017 r.
MIEJSCE: Warsaw Spire, The Heart Warsaw, 38 piętro pl. Europejski 1

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych, nauczycieli akademickich, administracji rządowej i samorządowej. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga zgłoszenia i mailowego potwierdzenia przez organizatora.

AGENDA (PDF)

Zobacz RELACJĘ Z KONFERENCJI.

 

OSOBA DO KONTAKTU:
Krzysztof Greszta
krzysztof.greszta@csr-consulting.pl
Tel. 509 492 628