Strategia CCI

Pomagamy firmom opracować strategie zaangażowania społecznego, które realizują zdefiniowane przez firmy cele społeczne i budują relacje tzw. dobrego sąsiedztwa.

Prowadzimy firmy przez cały proces począwszy od badania potrzeb społecznych, analizy otoczenia, przez dialog z interesariuszami, analizę ryzyk, definicję lub re-definicję celów społecznych, aż po szczegółowo opracowaną strategię zaangażowania społecznego z miernikami i założeniami implementacyjnymi.

Firmom międzynarodowy działającym w Polsce pomagamy dostosować globalną strategię do polskich warunków społeczno-ekonomicznych.