System implementacji strategii

Z naszego doświadczenia wynika, że dla wielu firm dużo większym wyzwaniem od samego opracowania strategii CSR jest jej wdrożenie. Plan realizacji strategii, mierniki, systemem monitoringu, zintegrowana struktura zarządzania, a także zaangażowanie i edukacja pracowników oraz komunikacja z kluczowymi interesariuszami – to elementy niezbędne do skutecznego wdrożenia strategii CSR.

W ramach wsparcia procesu wdrożenia pomagamy budować i rozwijać systemy zarządzania, które pozwalają przełożyć założenia strategiczne na działania i codzienną praktykę biznesową firmy. Wspólnie z klientem budujemy tzw. MAPĘ STRATEGII CSR, czyli plan konkretnych inicjatyw, rozkładamy cele strategiczne na kilka lat, definiujemy struktury zarządzania i określamy proces zaangażowania i edukacji pracowników.