Strategia

foto6

Strategia to sposób w jaki organizacja zamierza realizować swoje cele. Od ponad 10 lat pomagamy największym w Polsce firmom definiować zarówno cele związane ze zrównoważonym rozwojem, jak i skuteczne podejście do ich realizacji. Analizujemy mocne i słabe strony organizacji, a także pojawiające się w otoczeniu społeczno-biznesowym szanse i zagrożenia.