System raportowania

Raportowanie danych pozafinansowych stanowi często dla firm nie lada wyzwanie. Trudności pojawiają się już na etapie określania zakresu raportu, pozyskiwania jednorodnych danych, koordynacji osób je zbierających (zwłaszcza w grupach skupiających wiele spółek), wypracowaniu wspólnego rozumienia tematu i porządkowania procesu przygotowania raportu w przyszłości.

Raportowanie to skomplikowany i często trudny proces, przez który przeprowadzamy firmy od wielu lat. Wykorzystując doświadczenia ze współpracy z przedsiębiorstwami z różnych branż, o różnych  strukturach i zróżnicowanej wielkości, a także dzięki zastosowaniu rozwiązań systemowych i naszej autorskiej metodyki skutecznie przechodzimy przez ten proces z naszymi klientami.

Wspieramy firmy nie tylko na etapie pozyskiwania danych, ale także podczas budowania systemów zarządzania nimi w przyszłości. Przeprowadzamy warsztaty z kadrą kierowniczą pozwalające lepiej zrozumieć temat. Rekomendujemy też rozwiązania komunikacyjne wewnątrz organizacji.