Opracowanie raportu CSR

Dla firm realizujących działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, posiadających strategię CSR bądź wyznaczających sobie cele w tym obszarze, raport CSR powinien być integralną częścią procesu zarządzania. Od 2017 roku ujawnianie dany pozafinansowych – dla wielu firm – będzie również wymogiem prawnym.

Towarzysząc firmom w procesie przygotowania raportu od wielu już lat wypracowaliśmy naszą autorską metodykę oraz szereg narzędzi i działań dopasowanych do specyfiki klienta, jego branży, struktury i momentu raportowania. Nasza współpraca zaczyna się już na etapie przygotowania i zaplanowania procesu raportowania, poprzez proces zebrania danych, ich analizy do wsparcia w zakresie tworzenia treści, a także opracowania graficznego i komunikacji.

Wykorzystujemy międzynarodowe standardy raportowania, np. GRI czy MODEL LBG, a w proces tworzenia raportu aktywnie angażujemy zarówno pracowników jak i interesariuszy zewnętrznych. Przeprowadzamy także analizę wykorzystania wskaźników w sektorze czy na poziomie grupy.

Z naszego doświadczenia wynika, że dobrze przygotowany i przeprowadzony proces raportowania społecznego wspiera rozwój dobrych praktyk w obszarze CSR i dostarcza firmie informacji zwrotnych od najważniejszych grup interesariuszy.