Ocena programów społecznych

Pomagamy naszym klientom dokonać oceny realizowanych przez nich programów społecznych zarówno na etapie ich tworzenia, realizacji, jak i po ich zakończeniu.

Opracowując koncepcję programu społecznego pomagamy firmom szukać celów jakie ma on realizować, opracowujemy mapę wpływu na różne grupy docelowe, oceniamy jakim potrzebom ma odpowiadać, przeprowadzamy analizę problemu, mapowanie podobnych programów, analizujemy jego koncepcję i szukamy mierników skutecznej realizacji.

Czasem weryfikacji i oceny wymaga program będący w trakcie realizacji, po etapie pilotażowym bądź długotrwałym funkcjonowaniu na rynku. Weryfikujemy wówczas jego założenia, sprawdzamy czy cel jest realizowany, oceniamy jaki ma wpływ na firmę i społeczeństwo i rekomendujemy ewentualne modyfikacje.

Najczęściej przeprowadzaną przez nas analizą jest jednak ocena post factum, czyli po zakończeniu programu. Sprawdzamy wówczas realizację celów programowych i mierzymy jego efektywność za pomocą MODELU LBG.