Rezultaty

Digital marketing analytics

Interesariusze firm – inwestorzy, pracownicy, partnerzy, lokalne społeczności – w sposób coraz bardziej świadomy oczekują od nich efektów podejmowanych działań określanych w w skrócie mianem CSR. Chcą, by firmy jasno określały związane z tym cele, podejmowane działania i w sposób przejrzysty przedstawiały rezultaty tych działań.

Pomagamy firmom mierzyć i raportować efekty swoich działań nie tylko w kwestiach środowiskowych czy pracowniczych, ale również w tak trudnych do uchwycenia obszarach, jak zaangażowanie społeczne.