Mapowanie interesariuszy

Aby w pełni świadomie i skutecznie prowadzić proces angażowania interesariuszy trzeba przede wszystkim wiedzieć kim oni są. Proces mapowania pomaga firmom nie tylko w identyfikacji kluczowych – dla poszczególnych obszarów – osób i instytucji, ale też często prowadzi do aktualizacji danych, uporządkowania kwestii komunikacji i zakresu współpracy.

Przeprowadzając w firmach mapowanie angażujemy osoby ze wszystkich kluczowych działów. Jest to niezbędne do stworzenia mapy najważniejszych grup interesariuszy, których pośrednio bądź bezpośrednio dotyka działalność firmy.

Zwieńczeniem procesu mapowania są rekomendacje dotyczące zarządzania relacjami ze zidentyfikowanymi grupami.