Dialog z interesariuszami

Zarządzanie relacjami z interesariuszami poprzez dialog daje firmie ogromne, wymierne korzyści. Dzięki starannie zaplanowanej strategii komunikowania się z nimi organizacja nie tylko zarządza ryzykiem i buduje reputację, ale przede wszystkim stwarza sobie możliwość czerpania z wiedzy innych, realizowania nowych pomysłów i tym samym angażowania interesariuszy w proces zarządzania i podejmowania decyzji biznesowych.

Prowadzone i koordynowane przez nas dialogi z różnymi grupami interesariuszy przyjmują różnorodną formę w zależności od rodzaju grupy, potrzeb, dostępnego czasu i miejsca. Elastyczne rozwiązania, sprawdzona metodyka i narzędzia dialogu pozwalają na angażowanie interesariuszy między innymi w procesach budowania strategii, przygotowywania raportu CSR oraz tworzenia programów społecznych.

Dialog z interesariuszami przeprowadzamy w oparciu o standardy serii AA1000, stworzone przez międzynarodową organizację AccountAbility.