Interesariusze

foto2

Interesariusze to wszyscy, którzy mogą wpływać na firmę oraz pozostają pod wpływem jej działalności. To grupy osób, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy, pracownicy, klienci, dostawcy, itd.

Zaangażowanie interesariuszy jest podstawą zarządzania społeczną odpowiedzialnością w firmie. Pod pojęciem zaangażowanie kryje się nie tylko jednostronna komunikacja na linii klient – dostawca. To współdziałanie, partnerstwo, dialog, a czasem przyjęcie gorzkiej krytyki.

Dzięki dobremu zidentyfikowaniu interesariuszy i starannie zaplanowanej strategii ich angażowania, firma dowiaduje się jak jest postrzegana i czego oczekuje od niej otoczenie.