Badanie BAROMETR CSR

BAROMETR CSR to cykliczny projekt badawczo – analityczny prezentujący postawy polskich konsumentów wobec działań CSR prowadzonych przez firmy. To jedyne tak kompleksowe opracowanie w Polsce dające szczegółowy obraz postrzegania działań CSR przez polskich konsumentów .

Projekt jest wspólną inicjatywą i łączy unikalne doświadczenia doradcze CSR Consulting z kompetencjami badawczymi MAISON & PARTNERS. Dzięki tej współpracy powstał unikalny raport oferujący nie tylko analizę wyników badań ale i praktyczne wskazówki związane z ich wykorzystaniem wewnątrz firmy.

 

barometr-csrKluczowym elementem badania była segmentacja konsumentów, która dała obraz różnicowania Polaków pod względem postaw i zachowań wobec CSR nie tylko z perspektywy różnic demograficznych. Pozwoliła ona na zrozumienie zróżnicowania wyodrębnionych grupy osób, pod względem stylu życia, postaw i potrzeb, ale także podejmowanych działań i wrażliwości na określone komunikaty marketingowe

Obszerny raport z badania zawierający oprócz danych również analizy i komentarze ekspertów, to wyczerpujący materiał dla specjalistów działów marketingu i komunikacji pozwalający na świadome i skuteczne kształtowanie strategii CSR i komunikacji marketingowej.


INFORMACJE O RAPORCIE
 (PDF)

WYBRANE WYNIKI BADANIA (PDF)

 

KONTAKT W SPRAWIE RAPORTU:
Krzysztof Greszta
krzysztof.greszta@csr-consulting.pl
Tel. 509 492 628