Analiza CSR

Analiza CSR to jedna z naszych kluczowych kompetencji. Jest przeprowadzana zarówno jako niezależna usługa, jak i etap w procesie budowania strategii, systemów odpowiedzialnego zarządzania firmą, projektowania polityk zaangażowania społecznego czy innych usługach doradztwa strategicznego.

Dla naszych klientów przeprowadzamy analizę CSR, czyli analityczne, całościowe i obiektywne spojrzenie na wszystko to, co w firmie umownie nazywamy społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. Analizujemy polityki, procedury, działania i rezultaty osiągane w poszczególnych obszarach zadając przy tym często wiele trudnych pytań podczas spotkań zarówno z kadrą zarządzającą jak i pracownikami niższego szczebla. Wszystko po to, aby uzyskać pełny obraz firmy i jej aktualnego stanu.

Do analizy wykorzystujemy zarówno międzynarodowe standardy, takie jak ISO26000 czy MODEL LBG, jak i własne narzędzia i metodyki.