Analiza benchmarkingowa

Analizy benchmarkingowe, są podstawą samodoskonalenia się firm. W ramach tych analiz porównujemy różne aspekty działań klienta w obszarze CSR z dokonaniami firm, które wspólnie uznamy za najbardziej konkurencyjne, liderami branży, sektora czy odnoszącymi znaczne sukcesy w obszarze CSR.

Przeprowadzając benchmarking śledzimy i analizujemy najlepsze praktyki zarówno polskie, jak i światowe, tematyczne i branżowe. Przyglądamy się procedurom, politykom, komunikacji, sposobom zarządzania. Pomagamy monitorować to, co robią lepsi nie po to, aby naśladować, ale wyciągnąć wnioski i zarekomendować odpowiednie działania. Benchmarking pomaga spojrzeć na działania firmy z szerszej perspektywy.