Diagnoza

foto3

Diagnoza to ocena stanu na podstawie badań i analiz. W kontekście działań CSR jest ona niezbędnym punktem wyjścia dla tych organizacji, które dopiero rozpoczynają swoją drogę do bycia społecznie odpowiedzialnymi, jak i dla tych, które pewne działania już podjęły, ale pojawiła się potrzeba ich weryfikacji, zmiany, poszerzenia bądź zdefiniowania na nowo.

Kompleksowa diagnoza stanu działań CSR jest także podstawą w procesie budowania strategii społecznej odpowiedzialności przy określaniu jej celów i podejmowaniu trafnych decyzji związanych z jej realizacją.

W ramach diagnozy wspieramy zarówno firmy jak i fundacje korporacyjne, które doceniają nasze obiektywne spojrzenie.