Studia przypadków

Strategiczne założenia programu społecznego

WYZWANIE

Międzynarodowa firma z branży handlowej po raz pierwszy tworzyła strategiczny program zaangażowania społecznego. Szczególnie ważne dla firmy było wybranie obszaru, w ramach którego długofalowo będzie mogła realizować projekty społeczne, a także przy ograniczonym zaangażowaniu zasobów maksymalizować rezultaty swoich działań.

ZAKRES WSPARCIA CSR CONSULTING

  • Analiza dotychczasowej aktywności CSR i oczekiwań na przyszłość w oparciu o wytyczne normy ISO 26000
  • Analiza otoczenia pod kątem konkurencyjności działań społecznych firm w wybranych obszarach i potencjału podejmowanych działań
  • Wstępna analiza i rekomendacja 3 kierunków działania
  • Opracowanie strategicznych założeń rozwoju programu zaangażowania społecznego uwzględniającego wyzwania społeczne w Polsce, a także cele społeczne i biznesowe