Studia przypadków

Zamknięte warsztaty CSR

WYZWANIE

Holding energetyczny postanowił przygotować zespół składający się z osób zajmujących się działaniami z zakresu zaangażowania społecznego w 5 spółkach Grupy. Uznano, że najskuteczniejszy będzie wspólny warsztat przeprowadzony przez zewnętrznego eksperta. Do realizacji warsztatu wybrano CSR Consulting.

ZAKRES WSPARCIA CSR CONSULTING

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu obejmującego:

  • Ujednolicenie wiedzy z zakresu zaangażowania społecznego
  • Przedyskutowanie zaangażowania społecznego w perspektywie biznesowej
  • Omówienie narzędzi i mechanizmów zaangażowania społecznego, w tym fundacji korporacyjnej
  • Zaprezentowanie najlepszych praktyk CCI z Polski i ze świata w różnych sektorach
  • Przedstawienie kolejnych etapów cyklu zarządzania strategią CCI