Studia przypadków

Strategia zaangażowania społecznego

WYZWANIE

Międzynarodowy koncern samochodowy pomimo bycia dużym pracodawcą w regionie borykał się z protestami okolicznych mieszkańców i niezrozumieniem ze strony lokalnych społeczności. Firma postanowiła uporządkować swoje działania społeczne nadając im bardziej strategiczny charakter, a także zaangażować interesariuszy lokalnych w podejmowane przez siebie działania.

ZAKRES WSPARCIA CSR CONSULTING

  • Konsultacje z interesariuszami w zakresie postrzegania firmy jako „dobrego sąsiada” oraz strategicznych kierunków zaangażowania
  • Analiza porównawcza programów społecznych realizowanych w sektorze motoryzacyjnym oraz w zakresie wybranego problemu społecznego
  • Przygotowanie strategii zaangażowania społecznego, uwzględniającego zaangażowanie pracowników i współpracę z NGOs oraz interesariuszami Firmy
  • Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych