Studia przypadków

Opracowanie strategii CSR

WYZWANIE

Międzynarodowy koncern z branży FMCG od wielu lat jest aktywny w zakresie realizacji projektów w różnych obszarach biznesowych. Strategia CSR, którą Firma zamierzała opracować miała uwzględnić zarówno nową strategię biznesową dla polskiego rynku, jak i oczekiwania Grupy związane z realizacją działań CSR, które Grupa uznała za priorytetowe na poziomie międzynarodowym. Wśród oczekiwanych rezultatów projektu jako szczególnie ważne Firma wskazywała założenia implementacyjne, w tym strukturę zarządzania i raportowania CSR.

ZAKRES WSPARCIA CSR CONSULTING

  • Opracowanie analizy benchmarkingowej strategii zrównoważonego rozwoju międzynarodowych firm sektora spożywczego
  • Analiza i prezentacja najciekawszych rozwiązań z zakresu zarządzania CSR obejmujących: budowanie, wdrażanie, zarządzanie, raportowanie i komunikowanie strategii CSR
  • Opracowanie analizy istotności zagadnień w obszarze działalności firmy
  • Opracowanie architektury strategii: obszarów działania, zobowiązań i celów oraz mierników realizacji
  • Opracowanie założeń implementacyjnych i struktury zarządzania strategią CSR na lata 2012 – 2016
  • Warsztaty dla liderów zespołu zaangażowanego w proces budowy strategii