Studia przypadków

Opracowanie raportu CSR

WYZWANIE

Globalna Firma z branży FMCG zdecydowała o przygotowaniu i publikacji raportu społecznego podsumowującego działania w zakresie CSR wszystkich spółek Grupy działających w Polsce. Wyzwaniem przed jakim stanął zespół projektowy było spójne przedstawienie działalności CSR Firmy prowadzonej w ośmiu niezależnych liniach biznesowych.

ZAKRES WSPARCIA CSR CONSULTING

  • Przygotowanie i przeprowadzenie procesu umożliwiającego skuteczne opracowanie raportu obejmującego 5 spółek, 8 linii biznesowych i angażującego ponad 60 menedżerów z różnych lokalizacji
  • Opracowanie założeń i struktury raportu
  • Wybór zagadnień do raportowania
  • Wsparcie w procesie wyboru, zbierania i weryfikacji wskaźników
  • Przygotowanie i przeprowadzenie procesu weryfikacji przez GRI
  • Opracowanie tekstu raportu
  • Zarządzanie projektem

Raport otrzymał NAGRODĘ ZA NAJLEPSZY DEBIUT w konkursie „Raporty Społeczne”.