Studia przypadków

Ocena programu społecznego

WYZWANIE

Należąca do międzynarodowego koncernu firma z branży spożywczej od ponad dwóch lat realizowała strategiczny program społeczny powiązany z komunikacją marketingową. Planując realizację programu na kolejne lata szukała odpowiedzi na pytanie na ile buduje on pozytywny wizerunek wśród konsumentów. Z drugiej strony firma szukała pomysłu na zmierzenie efektów społecznych programu w krótkiej i dłuższej perspektywie.

ZAKRES WSPARCIA CSR CONSULTING

  • Analiza porównawcza praktyk zaangażowania społecznego z Polski i rynku międzynarodowego
  • Badanie postrzeganie programu przez konsumentów
  • Analiza działań w ramach realizowanego kluczowego programu społecznego
  • Analiza – z wykorzystaniem MODELU LBG – efektów i rezultatów osiągniętych podczas dwóch edycji programu
  • Przygotowanie rekomendacji dotyczących zmian w programie oraz strategicznego planu jego rozwoju