Studia przypadków

Zrównoważony łańcuch dostaw

WYZWANIE

Polska firma farmaceutyczna od wielu lat jest aktywna w zakresie realizacji projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności. W 2015 roku firma ogłosiła strategię CSR, której jednym ze zobowiązań jest budowa odpowiedzialnego łańcucha dostaw. Kluczowym wyzwaniem wdrożenia zrównoważonego łańcucha dostaw było nie tylko opracowanie długofalowych założeń strategicznych, ale również przygotowanie skutecznego planu implementacji tych działań.

ZAKRES WSPARCIA CSR CONSULTING

  • Stworzenie długofalowej strategii zrównoważonego łańcucha dostaw w oparciu o wyniki analizy wewnętrznej i zewnętrznej oraz z uwzględnieniem specyfiki branży
  • Opracowanie Kodeksu postępowania dostawców wraz z wewnętrznymi dokumentami uzupełniającymi
  • Analiza kluczowych obszarów ryzyka i zakresu weryfikacji dostawców wraz z opracowaniem narzędzia i metodyki oceny
  • Warsztaty dla liderów zespołu zaangażowanego w proces implementacji strategii
  • Warsztaty dla pracowników Działu Zakupów
  • Warsztaty oraz wparcie merytoryczne przy tworzeniu e-learningu dla dostawców
  • Opracowanie narzędzi komunikacji zewnętrznej