Studia przypadków

Analiza benchmarkingowa

WYZWANIE

Duża firma z branży wydobywczej, w związku z rozpoczęciem działalności na rynkach zagranicznych, rozpoczęła proces rebrandingu oparty na wspólnych dla całej grupy wartościach. Jedną z nich było strategiczne podejście do odpowiedzialności społecznej. Do wsparcia tej części projektu zaproszona została firma CSR Consulting.

ZAKRES WSPARCIA CSR CONSULTING

 • Strategiczny warsztat na temat budowania marki w oparciu o wartości związane z CSR,
 • Przeprowadzenie analizy benchmarkingowej 16 największych na świecie konkurentów Firmy w zakresie wizji i zarządzania społeczną odpowiedzialnością,
 • Analiza obejmowała 13 zagadnień w 4 obszarach:
  1. strategia CSR,
  2. zarządzanie i relacje z interesariuszami
  3. raportowanie i
  4. komunikacja.