kompetencje

Strategiczne zarządzanie zaangażowaniem społecznym

foto17

Zaangażowanie społeczne firm to strategiczne budowanie relacji z otoczeniem społecznym. To długofalowe szukanie wspólnych możliwości rozwoju i korzyści zarówno dla beneficjentów programów społecznych, jak i dla firm będących realizatorami takich programów.

Zaangażowanie strategiczne to znaczy takie, które wpisuje się w strategię biznesową i tą strategię wzmacnia. To świadoma inwestycja, z której oczekujemy wymiernych rezultatów.

Od wielu lat wspieramy firmy pomagając im:

  • prowadzić dialog z interesariuszami,
  • przygotowywać strategię zaangażowania społecznego,
  • opracowywać założenia programów społecznych,
  • mierzyć skuteczność zaangażowania społecznego z wykorzystaniem MODELU LBG,
  • prowadzić ewaluację programów społecznych.

ZOBACZ NASZE USŁUGI W TYM OBSZARZE