kompetencje

Od samego początku naszej działalności koncentrujemy się WYŁĄCZNIE NA DORADZTWIE CSR, co pozwoliło nam na zbudowanie unikalnych kompetencji w tym obszarze.

Dla naszych klientów zrealizowaliśmy z sukcesem blisko 200 projektów doradczych obejmujących analizy wewnętrzne i porównawcze, budowę i weryfikację strategii, procesy wsparcia w zakresie wdrażania strategii, strategię komunikacji z interesariuszami, opracowanie raportów CSR. Tak szeroki zakres kompetencji umożliwia nam całościowe spojrzenie na zagadnienia związane z odpowiedzialnością społeczną i oferowanie klientom skutecznych rozwiązań.

ZOBACZ, JAK MOŻEMY CIĘ WESPRZEĆ