Inicjatywy

KAMPANIA 17 CELÓW

Realizowana w szerokim partnerstwie firm i instytucji eksperckich Inicjatywa CSR Consulting mająca na celu inicjowanie programów dla biznesu i pogłębianie wiedzy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju

PODYPLOMOWE STUDIA CSR

Jesteśmy partnerem merytorycznym nowego kierunku studiów podyplomowych „Nowy konsument – psychologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)” prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim

PARTNERSTWO Z DIAPHANE

CSR Consulting strategicznym partnerem Diaphane Software – producenta platformy wspierającej zarządzanie procesem raportowania pozafinansowego

BAROMETR CSR

Cykliczne badanie postaw polskich konsumentów wobec działań CSR prowadzonych przez firmy i komunikacji w tym zakresie. To jedyne tak kompleksowe opracowanie w Polsce.

SDGs W PRAKTYCE

Celem programu jest zachęcanie i wsparcie firm w przełożeniu Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ (SDGs) na strategie biznesowe i strategie CSR

KOALICJA RECONOMY

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego będąca dobrowolnym zrzeszeniem firm i instytucji zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki, a w szczególności zasad obiegu zamkniętego.

MODEL LBG

MODEL LBG to najpopularniejszy na świecie standard służący do mierzenia i raportowania skuteczności zaangażowania społecznego firm

INDEKS BI-NGO

Indeks BI-NGO to jedyne w Polsce badanie sposobu komunikacji w obszarze CSR i zaangażowani społecznego wszystkich 500 firm wg rankingu dziennika Rzeczpospolita