KAMPANIA 17 CELÓW

KAMPANIA 17 CELÓW na rzecz włączenia polskiego biznesu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju to inicjatywa, której celem jest:

  • inicjowanie programów dla biznesu i pogłębianie wiedzy na temat Agendy 2030,
  • inspirowanie i zachęcanie polskiego biznesu do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania wynikających z tego szans biznesowych,
  • budowanie platformy współpracy na rzecz realizacji Celów w Polsce.

W ramach KAMPANII 17 CELÓW – 2018: NOWE IDEE odbędzie się cykl warsztatów regionalnych LABORATORIUM 17 CELÓW, a 17 maja w Warszawie – FORUM INSPIRACJI. Podczas wydarzeń wypracowane zostaną propozycje konkretnych działań biznesu na rzecz kluczowych w Polsce Celów.

To już druga edycja kampanii – pierwsza zorganizowana była w 2017 roku pod nazwą SDGS W PRAKTYCE. KAMPANIA 17/17.

Kampania 17 Celów to inicjatywa firmy doradczej CSR Consulting realizowana w partnerstwie z szerokim gronem firm i instytucji eksperckich. Partnerami Głównymi Kampanii są: Danone, REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań i Santander Bank.

Honorowy patronat nad Kampanią objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Przejdź na STRONĘ KAMPANII 17 CELÓW

 

 

KAMPANIA 17 CELÓW