KAMPANIA 17 CELÓW

KAMPANIA 17 CELÓW na rzecz włączenia polskiego biznesu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju to inicjatywa, której celem jest:

  • inicjowanie programów dla biznesu i pogłębianie wiedzy na temat Agendy 2030,
  • inspirowanie i zachęcanie polskiego biznesu do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania wynikających z tego szans biznesowych,
  • budowanie platformy współpracy na rzecz realizacji Celów w Polsce.

Kampania to m.in. cykl warsztatów branżowych LABORATORIUM 17 CELÓW, coroczne FORUM INSPIRACJI, ekspercka Rada 17 oraz szereg inicjatyw, takich jak Plastic Pact czy inicjatywy Partnerów.

To już trzecia edycja kampanii. Pierwsza zorganizowana była w 2017 roku pod nazwą SDGS W PRAKTYCE. KAMPANIA 17/17 i budowała partnerstwo dla realizacji Celów, druga – już jako Kampania 17 Celów – generowała nowe idee. Obecna wzywa do wspólnych, bardzo konkretnych działań.

Kampania 17 Celów to inicjatywa firmy doradczej CSR Consulting realizowana w partnerstwie z szerokim gronem firm i instytucji eksperckich. Partnerami Głównymi Kampanii w roku 2019 są: Danone, REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań i Santander Bank.

Honorowy patronat nad Kampanią objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Przejdź na STRONĘ KAMPANII 17 CELÓW

KAMPANIA 17 CELÓW