PODYPLOMOWE STUDIA CSR

 

Jesteśmy partnerem merytorycznym nowego kierunku studiów podyplomowych „Nowy konsument – psychologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)” prowadzonych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Dominiki Maison.

To pierwsze takie studia w Polsce, które na CSR patrzą z perspektywy konsumenta. Ich celem jest zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych leżących u podłoża zachowań konsumenckich, zrozumienie mechanizmów psychologicznych warunkujących różne reakcje wobec CSR-u, zdobycie wiedzy na temat roli badań marketingowych w planowaniu działań CSR i umiejętności w zakresie planowania kampanii CSR.

Program studiów obejmuje 192 godziny dydaktyczne, prowadzone w formie wykładów, seminariów i warsztatów przez wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego i doświadczonych praktyków biznesu.  Studia adresowane są do osób zainteresowanych poznaniem zagadnień konsumenckich i nabyciem umiejętności związanych z planowaniem i komunikacją działań CSR. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów, mogą być szczególnie przydatne dla osób odpowiedzialnych za budowanie kampanii CSR, komunikację marketingową oraz współpracę pomiędzy działami CSR i marketingu.

Więcej informacji na temat studiów znajduje się na STRONIE INTERNETOWEJ.

POBIERZ BROSZURĘ (PDF)

PODYPLOMOWE STUDIA CSR