KOALICJA RECONOMY

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego RECONOMY jest dobrowolnym zrzeszeniem firm i instytucji zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki, a w szczególności zasad obiegu zamkniętego na każdym etapie prowadzenia działalności. W ramach swojej aktywności Koalicja planuje nie tylko edukować różne grupy interesariuszy, ale w praktyczny sposób inspirować biznes do podejmowania innowacyjnych działań zbliżających Polskę do modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

CSR Consulting jest jednym z członków założycieli Koalicji.

23 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja „W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wyzwania i szanse”, której organizatorem była Koalicja. Zobacz RELACJĘ Z KONFERENCJI (YouTube).

RAPORT „W KIERUNKU GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO” (PDF)

KOALICJA RECONOMY